QCX Test: Úvodní strana


Stránka QCX Test je od 1/10/18 i nadále ve zkušebním provozu. Aktuálně pracuji na podstatných změnách software, které (doufám!) vyřeší mj. i známé chyby a nepřinesou mnoho chyb nových.
Známé chyby jsem patrně dnes opravil.


Od 1. dubna 2019 se postupně začnou zavádět změny v pravidlech QCX Testu DM.
Sledujte Novinky, tam budou zaváděné změny postupně publikovány.

V neděli 31/3/2018 v 0100 UTC (0200 SEČ) začne v EU platit "letní čas" (SELČ).
Kvůli změně pravidel budou kola QCX po tomto datu nadále začínat v 1630 UTC.

Pomozte začátečníkům:
Účastněte se jako sparring partneři kontestu QCX Test DM - každou středu od 1700-1730 SEČ/SELČ, 3550-3560 kHz, CW.
To platí do 31/3/19. Od 1/4/19 QCX Test začíná v 1630 UTC a trvá do 1729 UTC.


Navrhují se změny. Čtěte více informací zde a zde.

QCX Test

Závod QCX Test je inspirován existencí cenově dostupného QRP CW transceiveru QCX, který se zdá být dobře využitelný radiokroužcích dětí a mládeže. Právě pro tyto kroužky i jednotlivce je určen závod QCX Test DM.

Ačkoli je závod určen pro děti a mládež, jsou v něm vítáni i "starší a pokročilí" amatéři v roli sparring partnerů. Pokud použijete vyšší výkon než QRP, budou vaše deníky formálně vyhodnoceny a použity pro kontrolu, ale i to soutěžícím pomůže.

Staré úsloví praví, že "teprve pivem je žízeň krásná". Podobně CW kontest může ukázat krásu telegrafie.

Závod QCX Test DM (= Děti a Mládež) má jistá specifika co do termínu a použitého pásma. Trvá půl hodiny a opakuje se týdně v době, kdy se tyto radiokroužky obvykle scházejí. S ohledem na kmitočtový příděl pro třídu Novice v OK probíhá pouze na pásmu 80 m, pouze CW a pouze QRP. Vyhodnocuje se každé kolo. Do celoročního pořadí se započítává 20 nejlepších dosažených výsledků ve vyhodnocovaném ročníku.

Závod QCX Test DM je v současné době ve zkušebním provozu, který slouží k ověřování software a zjšťování zájmu o takový závod. Pokud nenastane něco nepředvídaného, tak od r. 2019 závod přejde do provozu normálního.


Pro "starší a pokročilé" (nebo také "staré vlčáky") se připravuje závod QCX Test OB (= Old Boys). Bude probíhat provozem CW, QRP na jednom z pásem 160, 80, 40, 20, 15 a 10 m. Pásmo si zvolí účastník závodu. Příprava tohoto závodu je zatím z pracovních důvodů pozastavena.


Aktuální podoba podmínek obou závodů je dostupná pomocí menu Podmínky. Stav vývoje software je možno sledovat na menu Novinky.


Načteno nebo obnoveno 27/3/2019 v 00:29 UTC tj. 27/3/2019 v 01:29 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2019 OK1NE & OK1DMX