QCX Test: Úvodní strana

Probíhá údržba dat nebo testování / oprava / ladění software:

Sledujte prosím Novinky a informace pro informace o postupně zaváděných změnách pravidel QCX Testu.
Zdá se, že ukládání deníků i vyhodnocení teď funguje; prosím o zprávy o chybách, pokud nějaké jsou.

Pomozte oživit QCX Test a zvýšit jeho zajímavost:
Účastněte se jako sparring partneři kontestu QCX Test - každou středu od 1630 UTC do 1729 UTC, 80m, CW.


QCX Test

Závod QCX Test je určen pro podporu CW provozu, zejména v kategorii QRP.

Stanice s vyšším výkonem (LOW, HIGH) se závodu samozřejmě mohou také zúčastnit, tyto stanice budou vyhodnoceny ve speciální kategorii "sparringpartneři". Jejich účast pomůže zvýšit zajímavost závodu.

Staré úsloví praví, že "teprve pivem je žízeň krásná". Podobně CW kontest může ukázat krásu telegrafie.

Závod QCX Test trvá hodinu a opakuje se každý týdem. Závod zatím probíhá pouze na pásmu 80 m, pouze CW. Vyhodnocuje se každé kolo. O rozšíření na další pásma se uvažuje. Počínaje ročníkem 2020 se bude vyhodnocovat i celoroční pořadí. Do celoročního pořadí se započítává 20 nejlepších dosažených výsledků ve vyhodnocovaném ročníku.

Závod je v současné době ve zkušebním provozu, který slouží k ověřování software a zjšťování zájmu o takový závod.

Aktuální podoba podmínek závodu je dostupná pomocí menu Podmínky.Načteno nebo obnoveno 17/7/2019 v 02:34 UTC tj. 17/7/2019 v 04:34 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2019 OK1NE & OK1DIS