QCX Test: Downloads


Stránka QCX Test je od 1/10/18 i nadále ve zkušebním provozu. Aktuálně pracuji na podstatných změnách software, které (doufám!) vyřeší mj. i známé chyby a nepřinesou mnoho chyb nových.
Známé chyby jsem patrně dnes opravil.


Od 1. dubna 2019 se postupně začnou zavádět změny v pravidlech QCX Testu DM.
Sledujte Novinky, tam budou zaváděné změny postupně publikovány.

V neděli 31/3/2018 v 0100 UTC (0200 SEČ) začne v EU platit "letní čas" (SELČ).
Kvůli změně pravidel budou kola QCX po tomto datu nadále začínat v 1630 UTC.

Pomozte začátečníkům:
Účastněte se jako sparring partneři kontestu QCX Test DM - každou středu od 1700-1730 SEČ/SELČ, 3550-3560 kHz, CW.
To platí do 31/3/19. Od 1/4/19 QCX Test začíná v 1630 UTC a trvá do 1729 UTC.


Soubor(y) ke stažení

Definiční soubor závodu QCX pro deník N1MM+ a N1MM: QCX.zip.

V archivu QCX.zip je uložen soubor QCX.UDC, použitelný pro N1MM+ a N1MM. Bohužel už nemám nainstalován "klasický" N1MM ani Windows 7 a 8, takže některé jejich kombinace jsem nemohl otestovat.

Použití pro N1MM+

Rozbalte archiv a soubor QCX.UDC nakopírujte do adresáře podle použitých Widows (viz níže):

  • Windows XP:
   C:\Documents and Settings\<user name>\Dokumenty\N1MM Logger+\UserDefinedContests\
   kde se 'C' případně nahradí skutečným písmenem jednotky, na které je N1MM+ nainstalován a místo <user name> se napíše skutečný název účtu
  • Windows 7 (netestováno), Windows 8 (netestováno) a Windows 10:
   C:\Users\<user name>\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\
   kde se 'C' případně nahradí skutečným písmenem jednotky, na které je N1MM+ nainstalován a místo <user name> se napíše skutečný název účtu

Po nakopírování souboru QCX.UDC je nutno program N1MM+ restartovat. Po startu N1MM pak můžete zvolit deník "QCX" jako nový deník.

Použití pro klasický N1MM

Tato operace nezávisí na typu použitých Windows. Rozbalte archiv a soubor QCX.UDC nakopírujte do adresáře
C:\N1MM Logger\UserDefinedContests\

(písmeno 'C' případně nahraďte skutečným písmenem jednotky, na které je N1MM nainstalován).

Po restartu N1MM pak můžete zvolit deník "QCX" jako nový deník.

Načteno nebo obnoveno 27/3/2019 v 00:25 UTC tj. 27/3/2019 v 01:25 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2019 OK1NE & OK1DMX