QCX Test: Downloads

QCX Test je dočasně přerušen. Probíhá oprava software. Na displeji se mohou objevovat nesmysly. Vyhodnocení a upload deníků jsou dočasně vvypnuty.


Soubor(y) ke stažení

Definiční soubor závodu QCX pro deník N1MM+ a N1MM: QCX.zip.

V archivu QCX.zip je uložen soubor QCX.UDC, použitelný pro N1MM+ a N1MM. Bohužel už nemám nainstalován "klasický" N1MM ani Windows 7 a 8, takže některé jejich kombinace jsem nemohl otestovat.

Použití pro N1MM+

Rozbalte archiv a soubor QCX.UDC nakopírujte do adresáře podle použitých Widows (viz níže):

  • Windows XP:
   C:\Documents and Settings\<user name>\Dokumenty\N1MM Logger+\UserDefinedContests\
   kde se 'C' případně nahradí skutečným písmenem jednotky, na které je N1MM+ nainstalován a místo <user name> se napíše skutečný název účtu
  • Windows 7 (netestováno), Windows 8 (netestováno) a Windows 10:
   C:\Users\<user name>\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\
   kde se 'C' případně nahradí skutečným písmenem jednotky, na které je N1MM+ nainstalován a místo <user name> se napíše skutečný název účtu

Po nakopírování souboru QCX.UDC je nutno program N1MM+ restartovat. Po startu N1MM pak můžete zvolit deník "QCX" jako nový deník.

Použití pro klasický N1MM

Tato operace nezávisí na typu použitých Windows. Rozbalte archiv a soubor QCX.UDC nakopírujte do adresáře
C:\N1MM Logger\UserDefinedContests\

(písmeno 'C' případně nahraďte skutečným písmenem jednotky, na které je N1MM nainstalován).

Po restartu N1MM pak můžete zvolit deník "QCX" jako nový deník.Načteno nebo obnoveno 22/1/2020 v 22:50 UTC tj. 22/1/2020 v 23:50 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2020 OK1NE & OK1DIS