QCX Test: Formát deníků

Připravte se na změnu času na "zimní čas". Ve skutečnosti je to náš starý, dobrý a naprosto normální místní čas SEČ (=UTC+1). Změna nastane poslední neděli v říjnu (27/10/19) v 01:00 UTC.  Snad už konečně naposled? 

Probíhá údržba dat nebo testování / oprava / ladění software, na displeji se mohou zobrazovat nesmysly, ale deníky se na server ukládají správně. Probíhá vývoj jasnějšího zobrazení bonusu.
Zatím se mi povedlo to, že se všechny výsledky zobrazují několikrát a s nesmyslnými počty deníků. Je zajímavé, že tahle chyba nastala bez příčiny po přijetí posledního upgrade Windows. Na jejím odstranění se pracuje.


Identifikace unikátní značky je opravena. Požadovaný počet výskytů pro unikátní značku se nastavuje dynamicky podle počtu došlých deníků. Pro 6 a méně deníků se nastavuje na hodnotu 2, pro více než 6 deníků na hodnotu 3. Změna působí i na starší výsledky.Formát deníků pro QCX Test

Verse 2, 11/10/18.


Deníky Cabrillo

Pro QCX Test se pro deníky Cabrillo používají koncovky (extension) TXT, CBR nebo LOG, tedy např.: OK1XXX.CBR. Specifikace obou verzí Cabrillo (V2.0 a V3.0) jsou na http://www.cqwpx.com/cabrillo.htm#Cabrillo_File_Version_2 a http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/.

Formát deníku Cabrillo je velice jednoduchý, počet položek, potřebných pro QCX Test je snížen na minimum. 

Základní struktura deníků Cabrillo obou verzí je stejná, soubor deníku je textový (ASCI) soubor, který se skládá ze záhlaví, které obsahuje údaje o stanici a soutěžní kategorii a ze sekce QSO, obsahující informace o jednotlivých spojeních. Záhlaví se mírně liší pro formáty Cabrillo V2.0 a V3.0, sekce QSO je u obou formátů stejná. V následujících popisech jsou uvedeny pouze nejdůležitější položky (tagy) záhlaví, které jsou nezbytné pro vyhodnocení QCX Test.

Pokud je pro generování deníku použit deníkový program, doporučuje se v něm nastavit vhodný contest, např. CQ WPX, který používá jako soutežní kód RST a číslo spojení. Násobiče ani duplicitní spojení není třeba označovat, výsledné skóre není třeba počítat.

Položky záhlaví deníku Cabrillo, vyhodnocované v QCX Test

Cabrillo V2.0:

START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: <vlastní značka>
CATEGORY: <operator> <band> <power> <mode>

Cabrillo V3.0:

START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: <vlastní značka>
CATEGORY-OPERATOR: <operator>
CATEGORY-BAND: <band>
CATEGORY-POWER: <power>
CATEGORY-MODE: <mode>

Hodnoty <operator> <band> <power> <mode>:

Soapbox (komentář)

U obou verzí je možné mezi záhlaví a sekci QSO vložit položku SOAPBOX:, následovanou mezerou a textem téměř neomezené délky (teoreticky až 32768, dfm, že tam nikdo takové romány vkládat nebude). Přechodem na nový řádek (klávesa ENTER) se text ukončí.

Sekce QSO

Sekce QSO je shodná pro obě verze Cabrillo.

Za návěštím QSO: následují údaje  
<freq> <mode> <date> <time> <my call> <rst1> <ex1> <wkd call> <rst2> <ex2>

oddělené vždy alespoň jednou mezerou. 

Položka Význam
<freq> Skutečný kmitočet v kHz nebo spodní kmitočet pásma v kHz
<mode> CW
<date> RRRR-MM-DD - např.: 2013-04-01
<time> HHMM - např. 1605 (vždy v UTC)
<my call> OK1XXX
<rst1> <ex1>  599 001 - odeslaný report a č. spojení
<wkd call>  OK1YYY
<rst2> <ex2> 599 001 - přijatý report a č. spojení

Pro lepší čitelnost pro člověka se doporučuje použít uspořádání podle níže uvedené šablony:

Doporučená šablona pro Cabrillo pro KV
                         -----------info sent--------      ----------info rcvd----------
QSO: freq  mo date       time call          rst1ex1        call          rst2ex2         t
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn nnnnnnnnnn ************* nnn nnnnnnnnnnn n
QSO:  3552 CW 2002-07-28 1601 OK1AIT        599 001        OK1NE         599 001         0 000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Údaj "t" na konci řádku je číslo vysílače, v QCX Testu se ignoruje a nemusí se uvádět.

Položky ex1 a ex2  smějí obsahovat pouze číslice 0 až 9. Nuly zleva se ignorují, při vyhodnocení se porovnává číselná hodnota. To znamená, že zápisy 2, 02, 002 a 0002 jsou z hlediska vyhodnocení rovnocenné.

Ukončení sekce QSO

Sekce QSO je ukončena návěštím END-OF-LOG: Údaje za tímto návěštím jsou ignorovány.

Zpět nahoru

Oblíbené chyby v denících

Zpět nahoruNačteno nebo obnoveno 18/10/2019 v 14:41 UTC tj. 18/10/2019 v 16:41 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2019 OK1NE & OK1DIS