QCX Test: Formát deníků

Sledujte prosím Novinky a informace pro informace o postupně zaváděných změnách pravidel QCX Testu.

Pomozte oživit QCX Test a zvýšit jeho zajímavost:
Účastněte se jako sparring partneři kontestu QCX Test - každou středu od 1630 UTC do 1729 UTC, 80m, CW.


Formát deníků pro QCX Test

Verse 2, 11/10/18.


Deníky Cabrillo

Pro QCX Test se pro deníky Cabrillo používají koncovky (extension) TXT, CBR nebo LOG, tedy např.: OK1XXX.CBR. Specifikace obou verzí Cabrillo (V2.0 a V3.0) jsou na http://www.cqwpx.com/cabrillo.htm#Cabrillo_File_Version_2 a http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/.

Formát deníku Cabrillo je velice jednoduchý, počet položek, potřebných pro QCX Test je snížen na minimum. 

Základní struktura deníků Cabrillo obou verzí je stejná, soubor deníku je textový (ASCI) soubor, který se skládá ze záhlaví, které obsahuje údaje o stanici a soutěžní kategorii a ze sekce QSO, obsahující informace o jednotlivých spojeních. Záhlaví se mírně liší pro formáty Cabrillo V2.0 a V3.0, sekce QSO je u obou formátů stejná. V následujících popisech jsou uvedeny pouze nejdůležitější položky (tagy) záhlaví, které jsou nezbytné pro vyhodnocení QCX Test.

Pokud je pro generování deníku použit deníkový program, doporučuje se v něm nastavit vhodný contest, např. CQ WPX, který používá jako soutežní kód RST a číslo spojení. Násobiče ani duplicitní spojení není třeba označovat, výsledné skóre není třeba počítat.

Položky záhlaví deníku Cabrillo, vyhodnocované v QCX Test

Cabrillo V2.0:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: QCX Test
CALLSIGN: <vlastní značka>
CATEGORY: <operator> <band> <power> <mode>
CATEGORY-TRX: <typ použitého transceiveru>
Tento tag je nutno doplnit do deníku pomocí textového editoru

Cabrillo V3.0:
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: QCX Test DM
nebo QCX Test OB
CALLSIGN: <vlastní značka>
CATEGORY-OPERATOR: <operator>
CATEGORY-BAND: <band>

CATEGORY-POWER: <power>
CATEGORY-MODE: <mode>
CATEGORY-TRX: <typ použitého transceiveru>
Tento tag je nutno doplnit do deníku pomocí textového editoru

Hodnoty <operator> <band> <power> <mode>:

Sekce QSO

Za návěštím QSO: následují údaje  
<freq> <mode> <date> <time> <my call> <rst1> <ex1> <wkd call> <rst2> <ex2>

oddělené vždy alespoň jednou mezerou. 

Položka Význam
<freq> Skutečný kmitočet v kHz nebo spodní kmitočet pásma v kHz
<mode> CW nebo PH
<date> RRRR-MM-DD - např.: 2013-04-01
<time> HHMM - např. 1605 (vždy v UTC)
<my call> OK1XXX
<rst1> <ex1>  599 001 - odeslaný report a č. spojení
<wkd call>  OK1YYY
<rst2> <ex2> 599 001 - přijatý report a č. spojení

Pro lepší čitelnost pro člověka se doporučuje použít uspořádání podle níže uvedené šablony:

Doporučená šablona pro Cabrillo pro KV
                         -----------info sent--------      ----------info rcvd----------
QSO: freq  mo date       time call          rst1ex1        call          rst2ex2         t
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn nnnnnnnnnn ************* nnn nnnnnnnnnnn n
QSO:  3552 CW 2002-07-28 1601 OK1AIT        599 001        OK1NE         599 001         0 000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Údaj "t" na konci řádku je číslo vysílače, v QCX Testu se ignoruje a nemusí se uvádět.

Položky ex1 a ex2  smějí obsahovat pouze číslice 0 až 9. Nuly zleva se ignorují, při vyhodnocení se porovnává číselná hodnota. To znamená, že zápisy 2, 02, 002 a 0002 jsou z hlediska vyhodnocení rovnocenné.

Zpět nahoru

Oblíbené chyby v denících

Zpět nahoruNačteno nebo obnoveno 25/5/2019 v 03:58 UTC tj. 25/5/2019 v 05:58 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2019 OK1NE & OK1DIS