QCX Test: Novinky


Stránka QCX Test je od 1/10/18 ve zkušebním provozu.

Známé chyby:

Známé chyby opravím co nejdříve, jak to bude možné.

Návrh na změnu začátku QCX Test DM je zde.

Jakékoli zprávy o chybách uvítám, zasílejte je prosím na tuto adresu.


Pomozte začátečníkům:
Účastněte se jako sparring partneři kontestu QCX Test DM - každou středu od 1700-1730 SEČ/SELČ, 3550-3560 kHz, CW.


QCX Test: Novinky a informace

27/12/18: Návrh změny termínu QCX Test DM

Domnívám se, že největším handicapem, který omezuje účast v závodě je nevhodně zvolený termín od 17:00 SEČ/SELČ. Možná by stálo za to změnit to na 20:00 SEČ/SELČ.

Sdělte mi prosím váš názor.


11/12/18: Setkání přátel MWC (a QCX, samozřejmě) ve Friedrichshafenu v r. 2019

Díky Víťovi, OK5MM se setkání přátel MWC uskuteční v průběhu hamfestu ve Friedrichshafenu v sobotu 22/6/2019 od 10:00 do 11:45 místního času v salónku Bodensee. Zájemci o QCX Test DM tam budou samozřejmě také vítáni.


20/11/18: Omezení aktivity OK1NE skončilo

V pátek mi "prostřelili" pravé oko laserem, takže opět vidím. Snažím se dohnat vše, co se mi tu nahromadilo. Děkuji za podporu.


30/10/18: Omezení aktivity OK1NE v listopadu

Zejména začátkem listopadu budu věnovat závodům QCX Test a MWC menší pozornost než obvykle. Důvod je prozaický - už skoro nevidím na monitor. Prý to je sekundární šedý zákal.

16/11/18 jdu na ambulantní zákrok, který mne této potíže má zbavit.


24/10/18: Díky sparring partnerům

Děkuji všem Old Boys, kteří se zúčastnili dnešního kola QCX Testu DM a učinili jej tak živějším a zajímavějším. Zatím vím asi o šesti, ale možnájich bude víc. Až přijdou všechny deníky, doplním sem seznam značek.

Doplněno 7/11/18: S díky oceňuji činnost sparring partnerů:

DK2FG, OH3BCX, OK1AMF, OK1FHI a OM3WZ. I když se OK1DM, OK5MM, OK2WH účastnili v kategorii QRP, nejsou to žádní začátečníci, takže dík za oživení kontestu patří i jim.


16/10/18: Možná změna zadávání typu transceiveru

Někteří operátoři se obávají zasáhnout textovým editorem do souboru Cabrillo v obavě, aby něco nepokazili. Proto jsem přidal do formuláře pro odeslání deníku nepovinné pole, do kterého můžete typ transceiveru uvést. Pole je označeno "Typ použitého transceiveru nebo vysílače (nepovinný údaj, maximálně 25 znaků)" a lze do něj vložit libovolný textový řetězec o délce až 25 znaků. Doufám, že nikdo nebude mít potřebu použít tak dlouhý řetězec, pokud ano, přerušte ho po cca 8 až 12 znacích mezerou.

Do konce roku 2018 ponechám v chodu oba způsoby zadávání typu transceiveru, pro další provoz pak použiji ten, který získá více obliby.


11/10/18: Jak doplnit položku (tag) CATEGORY-TRX: do deníku

Položka (tag) CATEGORY-TRX:, která má sloužit pro přenos informace o typu použitého transceiveru není obecně definována pro Cabrillo. Ve versi 3 je sice definována položka CATEGORY-TRANSMITTER:, ta ale slouží jinému účelu.

Cokoli, tedy i tuto položku lze doplnit do deníku pomocí libovolného textového editoru. Deník cabrillo není nic jiného než textový soubor a lze ho textovým editorem otvírat. Pokud Váš deníkový software generuje soubory s koncovkou CBR nebo LOG, je možné si nastavit asociaci textového editoru s těmito koncovkami.

Postup je velmi jednoduchý:

  • Otevřít soubor "deník" (např. OK1XXX.CBR) v textovém editoru
  • Za poslední položku CATEGORY vložit řádek s textem CATEGORY-TRX: a uvést typ svého transceiveru (max. 25 znaků)
  • Uložit soubor "deník"


8/10/18: Zpracování deníků s kategoriemi LOW a HIGH power funguje

Software pro zpracování deníků s kategoriemi LOW a HIGH power byl dokončen. Možnost přijímání takových deníků byla vložena do pravidel QCX Testu DM. Funguje jednoduché zobrazení těchto deníků ve výsledcích QCX Testu DM. Návrhy na zlepšení jsou vítány.


5/10/18: Pomozte začátečníkům

Dne 3/10/18 se uskutečnilo 1. kolo závodu QCX Test DM s výsledky dost mizernými, co si budeme povídat.

Protože těch začínajících CW operátorů je zatím málo, tak jsem nezablokoval příjem deníků i z vyšších výkonových kategorií jak jsem původně zamýšlel a jejich výsledky zveřejňuji v kategorii "sparring partneři". To zveřejnění zatím není úplné, mj. není uvedeno v podmínkách. Nedořešené je zpracování kategorie HIGH, na tom budu pokračovat zítra. Dále na tom pracuji.

Dovoluji si pozvat ty z vás, kteří máte v uvedený den a hodinu čas a možnost:,

Účastněte se jako sparring partneři kontestu QCX Test DM.

Děkuji.


Načteno nebo obnoveno 20/2/2019 v 09:58 UTC tj. 20/2/2019 v 10:58 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2019 OK1NE & OK1DMX