QCX Test: Novinky

Stránka QCX Test je od 1/10/18 ve zkušebním provozu. Začátky dalších kol jsou stanoveny na 1700 českého místního času. Tomu odpovídá 1500 UTC v době platnosti SELČ a 1600 UTC v době platnosti SEČ. SELČ se změní na SEČ dne 29/10/18.


Novinky a informace

16/10/18: Možná změna zadávání typu transceiveru

Někteří operátoři se obávají zasáhnout textovým editorem do souboru Cabrillo v obavě, aby něco nepokazili. Proto jsem přidal do formuláře pro odeslání deníku nepovinné pole, do kterého můžete typ transceiveru uvést. Pole je označeno "Typ použitého transceiveru nebo vysílače (nepovinný údaj, maximálně 25 znaků)" a lze do něj vložit libovolný textový řetězec o délce až 25 znaků. Doufám, že nikdo nebude mít potřebu použít tak dlouhý řetězec, pokud ano, přerušte ho po cca 8 až 12 znacích mezerou.

Do konce roku 2018 ponechám v chodu oba způsoby zadávání typu transceiveru, pro další provoz pak použiji ten, který získá více obliby.


11/10/18: Jak doplnit položku (tag) CATEGORY-TRX: do deníku

Položka (tag) CATEGORY-TRX:, která má sloužit pro přenos informace o typu použitého transceiveru není obecně definována pro Cabrillo. Ve versi 3 je sice definována položka CATEGORY-TRANSMITTER:, ta ale slouží jinému účelu.

Cokoli, tedy i tuto položku lze doplnit do deníku pomocí libovolného textového editoru. Deník cabrillo není nic jiného než textový soubor a lze ho textovým editorem otvírat. Pokud Váš deníkový software generuje soubory s koncovkou CBR nebo LOG, je možné si nastavit asociaci textového editoru s těmito koncovkami.

Postup je velmi jednoduchý:

  • Otevřít soubor "deník" (např. OK1XXX.CBR) v textovém editoru
  • Za poslední položku CATEGORY vložit řádek s textem CATEGORY-TRX: a uvést typ svého transceiveru (max. 25 znaků)
  • Uložit soubor "deník"


8/10/18: Zpracování deníků s kategoriemi LOW a HIGH power funguje

Software pro zpracování deníků s kategoriemi LOW a HIGH power byl dokončen. Možnost přijímání takových deníků byla vložena do pravidel QCX Testu DM. Funguje jednoduché zobrazení těchto deníků ve výsledcích QCX Testu DM. Návrhy na zlepšení jsou vítány.


5/10/18: Pomozte začátečníkům

Dne 3/10/18 se uskutečnilo 1. kolo závodu QCX Test DM s výsledky dost mizernými, co si budeme povídat.

Protože těch začínajících CW operátorů je zatím málo, tak jsem nezablokoval příjem deníků i z vyšších výkonových kategorií jak jsem původně zamýšlel a jejich výsledky zveřejňuji v kategorii "sparring partneři". To zveřejnění zatím není úplné, mj. není uvedeno v podmínkách. Nedořešené je zpracování kategorie HIGH, na tom budu pokračovat zítra. Dále na tom pracuji.

Dovoluji si pozvat ty z vás, kteří máte v uvedený den a hodinu čas a možnost:,

Účastněte se jako sparring partneři kontestu QCX Test DM.

Děkuji.


Načteno nebo obnoveno 17/10/2018 v 08:10 UTC tj. 17/10/2018 v 10:10 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2018 OK1NE & OK1DMX