QCX Test: DM log (upload)

QCX Test je dočasně přerušen. Probíhá oprava software. Na displeji se mohou objevovat nesmysly. Vyhodnocení a upload deníků jsou dočasně vvypnuty.


Odeslání (upload) deníku z kontestu QCX Test DM, kolo

Odesílejte pouze deníky z aktivního kola, neposílejte starší deníky, budou vyřazeny bez upozornění.
Zpracovat lze pouze deníky ve formátu Cabrillo.

Formulář pro upload deníku ve formátu Cabrillo
Potvrďte, že nejste robot:
Ověřovací otázka: 6 a k tomu 12 je kolik?
Chceme komunikovat pouze s lidmi. ? 
Vaše volací značka, použitá v tomto contestu.:
Značku zde zadejte tak, jak ji máte uvedenou v koncesi, bez doplňků typu /P nebo /QRP a případně i bez prefixu, použitého při vysílání z jiné země. To znamená, že např. stanice DL/OK1NE/P uvede pouze OK1NE. Jestliže jste použili vaši contestovou značku (jako třeba OK5E), zadejte tuto značku a ne vaši "normální" značku.
Typ použitého transceiveru nebo vysílače
(nepovinný údaj, maximálně 25 znaků):
Vaše e-mailová adresa: Na tuto Vámi zadanou adresu bude odeslán potvrzovací e-mail, ve kterém najdete i kontrolní číslo pro potřebu pozdějšího přepsání deníku a informace o stavu vyhodnocení. Pokud jste svou adresu zadali správně a mail nedostanete, zkontrolujte, zda nepadl mezi SPAM. ? 
Na tuto Vámi zadanou adresu bude odesláno potvrzení o přijetí deníku a kontrolní číslo (password) pro případnou opravu deníku.
Chcete přepsat váš dříve odeslaný deník?
Zadejte prosím své kontrolní číslo:
Pro první zadání deníku z aktuálního kola se kontrolní číslo (heslo) nevyplňuje.
Již nahraný deník můžete nahradit jiným, opraveným, doplněným a pod. Aby to nemohl udělat někdo neoprávněný, bylo Vám zasláno e-mailem kontrolní číslo (heslo). Pokud tedy chcete změnit už dříve odeslaný soubor, vyplňte prosím kontrolní číslo (heslo). Po nahrání opraveného deníku dostanete e-mailem potvrzení o jeho přijetí a nové kontrolní číslo (heslo).
 ? 
Aktuální kolo závodu:4.12.2019
Zvolte svůj Cabrillo deník (CBR, LOG nebo TXT): Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno 'Nahrát soubor'. V tomto okně vyberete soubor deníku, který chcete odeslat, klepnete na něj a pak klepnete na tlačítko 'Otevřít' (pravý dolní roh dialogového okna 'Nahrát soubor'). Tím se dialogové okno uzavře a adresa souboru se zapíše do okénka 'Soubor deníku'.  ? 
Zkontrolujte pečlivě, co jste výše zadali. Oblíbené chyby jsou chybná značka, chybná e-mailová adresa a soubor z jiného závodu nebo ze starého kola MWC.
Po odeslání deníku si prosím přečtěte CELÝ TEXT, který se objeví na obrazovce. Pokud byly v deníku nalezeny chyby, opravte je a deník odešlete znovu.
Jinak by váš deník mohl být při dalším zpracování odmítnut.
Po nahrání souboru dostanete potvrzení na Vámi zadanou e-mailovou adresu. V e-mailu také najdete kontrolní číslo, potřebné pro případnou změnu (opravu) již odeslaného souboru. Posléze na tutéž adresu bude zaslána informace o vydání předběžných výsledků kola.


Načteno nebo obnoveno 7/12/2019 v 19:39 UTC tj. 7/12/2019 v 20:39 českého místního času.
Powered by Zensys
© 2019 OK1NE & OK1DIS